בין עין ליד BTW Eye and Hand

בין יד לראש BTW Hand & Head

Internal view

בין יד לראש BTW Hand & Head

External view

בין יד לראש BTW Hand & Head

Closeup view

1,2,....8 On Body

בין יד לראש BTW Hand & Head

בין יד לראש BTW Hand & Head

בין יד לראש BTW Hand & Head

בין יד לראש BTW Hand & Head

Where form begins to form

בין מרפק לברך BTW Elbow & Knee

בין מרפק לברך BTW Elbow & Knee

Top View

בין מרפק לברך BTW Elbow & Knee

Side view

בין רצפה לכף רגל BTW Foot & Floor

Toes

בין רצפה לכף רגל BTW Foot & Floor

Whole foot

בין רצפה לכף רגל BTW Foot & Floor

Heel

בין זרוע לאמה BTW Arm & Forearm

Top view

בין זרוע לאמה BTW Arm & Forearm

Side view

בין רצפה לכף רגל BTW Foot & Floor

בין אצבע לציפורן Finger & Fingernail

בין ירך לירך BTW Thigh & Thigh

Top

בין ירך לירך BTW Thigh & Thigh

Side view

בין יד לרצפה BTW Hand & Floor

Top view

בין יד לרצפה BTW Hand & Floor

Side view

בין יד לרצפה BTW Hand & Floor

בין אצבע לציפורן Finger & Fingernail

Arrayed

בין אצבע לציפורן Finger & Fingernail

Separated

בין אצבע לציפורן Finger & Fingernail

Disarrayed

בין יד לירך BTW Wrist & Thigh

Side view

בין יד לירך BTW Wrist & Thigh

Top view

בין יד לירך BTW Wrist & Thigh

Front view

בין יד לירך BTW Wrist & Thigh

בין יד לירך BTW Wrist & Thigh

בין יד לירך BTW Wrist & Thigh

Rear view

1,2,3...8 Red Light

1,2,3,...8 Red Light

1,2,3...8 Red Light

© 2018 Yael Magnes Design ::My Art Jewelry

  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon